mandag den 31. oktober 2011

Efter lang tids dvale!

"Tømmermanden er jo Haandværker og arbejder som saadan om Bord i Skibet. Han maa kunne lave Rundholterne til et Skib, reparere en Baad, lægge Planker i Dækket, sætte en Planke i udenbords, kalfatre og i det hele kunne udføre almindelige Reparationer paa alt Træarbejde om bord i et Skib. – Af særlige Pligter har Tømmermanden at sørge for Presenninger, Skalkningslister og Kiler til Lugerne, holde Ror- og Pumpegrejer samt Ankerspil i Orden og passe paa, at det tilstedeværende Tømmerværktøj ikke ødelægges eller kastes bort. Tømmermanden pejler Pumperne i de forskellige Afdelinger af Skibet saavel hver Dag som før og efter Indtagningen af Last, og giver hver Gang Styrmanden Underretning eller anfører det paa en dertil indrettet Tavle. Desuden maa han passe, at de forskellige Ventiler og Sluser, der aabnes og lukkes fra Dækket, stadig er i god Orden og Nøglerne ved Haanden.
Angaaende Ordre om, hvad der skal udføres, da faar han denne af Kaptajnen eller 1. Styrmand.
Er der ikke Tømmerarbejde ar udføre, deltager han i alt Skibsarbejde tillige med det øvrige Mandskab.
I Søen gaar han Vagt med og tager Ror og Udkig tillige med det øvrige Mandskab. Gaar han ikke Vagt med, og arbejder han hele Dagen i sin Profession, tager han om Aftenen en Times Ror eller Udkig, naar Skibet er i Søen, nemlig fra kl. 7 til 8.
Hedder det: ”Alle Mand på Dækket” til at sætte eller bjærge Sejl, vende, halse, ankre, lette Anker, ud eller ind I Havn, ved Losning og Ladning etc., maa Tømmermanden tage sin tørn som enhver anden Mand om Bord. Selv om det hedder at gaa til Vejrs, enten for at rebe, gøre Sejl fast eller stikke Reb ud, maa Tømmermanden med, og er der lidt Sømand i ham, er han Nr. 1, hvor det kniber.
Haandbog i Praktisk Sømandsskab."

Jens Kusk Jensen - Haandbog i Praktisk Sømandsskab

Ingen kommentarer:

Send en kommentar